سفارش طراحی سایت فروشگاهی

از: 31.240.000 تومان

سفارش طراحی سایت فروشگاهی

با توجه به نیاز های خود، سایت فروشگاهی مناسب برای فروش آنلاین خود را انتخاب کنید و سپس سفارشتان را ثبت کنید.

وب سایت فروشگاهی دارای امکانات و مولفه های خاصی است که این نوع از وب سایت ها را با سایت های دیگر متمایز می کند. ما وب سایت های فروشگاهی را در  سه نوع راه اندازی می کنیم.

  • وب سایت فروشگاهی پایه
  • وب سایت فروشگاهی پیشرفته
  • وب سایت فروشگاهی حرفه ای

همه این وب سایت ها می توانند یک فروشگاه آنلاین با تمامی پارامتر های لازم را به شما ارائه دهد اما تفاوت انواع مختلفی که ذکر شد در امکانات جانبی آن است که ما در یک صفحه جداگانه، تمامی امکانات را به تفصیل مشخص کرده ایم تا بتوانید نوع مناسب و پاسخگو به نیاز های خودتان را انتخاب کنید.